25 Ekim 2016 Tarihli ve 29868 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/10)

––  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/11)

––  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/12)

––  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/13)

––  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/14)