25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/13)

MADDE 1 – 14/10/2010 tarihli ve 27729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/10/2010

27729

 

EKLER

Ek-1 Ağdacı (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Manikürist (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Kuaför (Kadın) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Kuaför (Erkek) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı