24 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29867

YÖNETMELİK

Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz. Ancak ilgili akademik birimlere bağlı bölümlerde/programlarda uygulama, proje, stüdyo, intörn mühendislik gibi derslerde devam zorunluluğunun olup olmayacağı ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bütünleme Sınavı: İlgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız/koşullu başarılı/başarılı oldukları her ders için dersin dönemi sonunda yarıyıl sonu sınavından sonra yapılan sınavdır. Bütünleme sınavı değerlendirmesi yarıyıl sonu sınavında olduğu gibidir. Ancak ilgili akademik birimlere bağlı bölümlerde/programlarda proje, stüdyo, intörn mühendislik gibi derslerde bütünleme sınavının olup olmayacağı her yarıyılın başında ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bütünleme sınavlarının mazeret sınavları yapılmaz ve bütünleme sınav notu en son not olarak kabul edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2012

28391

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2014

                                       29055 (Mükerrer)

2-

12/11/2014

                                       29173 (Mükerrer)

3-

8/3/2015

                                       29289

4-

23/9/2015

                                       29484

5-

30/5/2016

                                       29727