23 Ekim 2016 Tarihli ve 29866 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Yaşam Desteği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Işık Üniversitesi Optomekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri