17 Ekim 2016 Tarihli ve 29860 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri