13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1130   Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/39)

––  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/94 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/6253 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/8264 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2016 Tarihli ve 2014/3977 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/7/2016 Tarihli ve 2013/9131 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri