12 Ekim 2016 Tarihli ve 29855 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 11/5/2016 Tarihli ve 2013/3262 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/29 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/1741 Başvuru Numaralı Kararı

 

ASKERÎ YARGITAY KARARI

—  Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun 10/10/2016 Tarihli ve E: 2016/23, K: 2016/23 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri