11 Ekim 2016 Tarihli ve 29854 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/44)

 

KURUL KARARI

—  1 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2015/105, K: 2016/133 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/44, K: 2016/153 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/124, K: 2016/155 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri