11 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29854

KURUL KARARI

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Encümeninin 04.10.2016 tarih ve 2016/02 sayılı kararı ile;

1. Aşağıda sicil numarası, adı soyadı, görev yeri ve unvanı yazılı olan 1 mülki idare amirinin 30.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmesine;

karar verilmiştir.