11 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29854

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/44

İşyeri                  :  Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                               Evren Mah. Gülbahar Cad. No:18/A Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1346702.034(Merkez)

Tespiti İsteyen   :  İşveren

İnceleme             :  Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe ait işyerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; merkez işyerinde alt işverenlik sözleşmesi ile yürütülen hizmetlere ilişkin insan kaynağı destek hizmetinin verildiği, çalışanların da bu işe özgü olan idari işlerde çalıştıkları, sözleşme konusu olan destek hizmeti işinin insan kaynağı sağlanarak yönetiminin yürütüldüğü, aynı işverenliğe ait olan diğer işyerlerinde ise Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile düzenlenmiş olan alt işverenlik sözleşmesine istinaden banka şubelerinde destek hizmetlerinin yürütüldüğü, işçilerin de destek hizmetleri kapsamında büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri kapsamındaki işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe ait işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.