7 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29850

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İNTEGRA 96 ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM BELGELENDİRME

BAĞIMSIZ DENETİM GÖZETİM EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2012/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/32)

MADDE 1 – 9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Limited Şirketi,” ibaresinden sonra gelen “(Girne Bulvarı Murat Apt. No:71 Daire:1 Karşıyaka/İzmir)” ibaresi “(Girne Bulvarı No: 186 Daire: 2 Karşıyaka/İzmir)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/1/2013

28523

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/2/2015

29269

2-

30/10/2015

29517