7 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29850

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SCA BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED

ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (SGM: 2016/31)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2336 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 16/11/2011 tarihli ve 28114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ek-1

 

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)

Ürün Grubu

Uygunluk Modülü

Eki

Grup I, Kategori M1 ve M2 Teçhizatları

Grup II, Kategori 1 ve 2 Teçhizatları

Tip İncelemesi (Modul B)

Birim Doğrulama (Modul G)

Ek 3
Ek 9

Grup I ve Grup II, Kategori M2 ve Kategori 2 – Elektrikli Teçhizat ve İçten Yanmalı Motorlar Harici Teçhizatlar

Teknik Dosya Kabulü
(İç Üretim Kontrolü) (15(1) b (2))