7 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29850

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/30)

 MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2292 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız