6 Ekim 2016 Tarihli ve 29849 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9300     Orta Vadeli Program (2017-2019)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

KURUL KARARI

—  Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019)’ın Kabulüne Dair 23/09/2016 Tarihli ve 2016/26 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

TEBLİĞ

—  2017-2019 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

 

GENELGE

—  2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi