5 Ekim 2016 Tarihli ve 29848 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9197     Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2016/9201    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9202    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/9214    Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2016/9217    Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Lojistik Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2016/9218    Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9219    Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Ticaret Politikaları Önlemleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2016/9224    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9229    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9231    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Adına Savunma Bakanlığı Arasında Türkiye’deki Efes-2016 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2016/9223    Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamız Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9139    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/9254    Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Kapsamındaki Sivas Gar Sahası Kesiminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9256    4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespiti Hakkında Karar

2016/9257    Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9258    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9259    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARI

––  Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erhan AFYONCU’nun Atanması Hakkında Karar (No: 2016/97)

 

YÖNETMELİKLER

––  Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği

—   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/29)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 Tarihli ve 6495-3 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 Tarihli ve 6495-4 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 Tarihli ve 6496 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri