5 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29848

DÜZELTME

04/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:77)’nin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “sekizinci” ibaresi Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nın 04/10/2016 tarihli ve 59491943-010.05-99744 sayılı yazısına istinaden “yedinci” olarak düzeltilmiştir.