5 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29848

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

A1 BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/29)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2557 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi, Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 26/10/2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/36) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ek-1

 

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

Ürün
Grubu

Uygunluk Modülü

Eki

Asansörler

Asansörlerin AB Tip İncelemesi Modül B

Ek IVB

Asansörlerin Son Muayenesi

Ek V

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu Modül G

Ek VIII

Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu Modül E

Ek X

Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu Modül H1

Ek XI

Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu Modül D

Ek XII