4 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29847

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7026                                                                                          Karar Tarihi: 29/09/2016

Kurul Başkanlığının 28.09.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 28.09.2016 tarih ve 12509071-114-E.22845 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.