4 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29847

YÖNETMELİK

İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bütünleme sınavı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin yürürlükten kaldırılan yedinci fıkrası yürürlükte olduğu zaman öğrenci olanların bütünleme sınavına ilişkin müktesep hakları devam eder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/11/2013

28813