1 Ekim 2016 Tarihli ve 29844 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

––  Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararlar

 

YÖNETMELİK

––  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

––  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

––  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

––  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29/09/2016 Tarihli ve 6505 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 29/09/2016 Tarihli ve 6506 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri