30 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29843

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KİWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MHG/2014-28)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2016-14)

MADDE 1 – 13/11/2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-28)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/11/2014

29174

 

Ekleri için tıklayınız