30 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29843

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 6483                                                                                                         Karar Tarihi: 22/09/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/09/2016 tarihli toplantısında,  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2016 yılının 4. çeyreği için 2,60 TL/MWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.