29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9161   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—  Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği

—  Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri