28 Eylül 2016 Tarihli ve 29841 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

––  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

––  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/11)

––  Türk Standardları Enstitüsünün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/16)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/51 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/52 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/53 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/56 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-49 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-50 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-51 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri