28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   26/09/2016

Karar No    :   2016/53

Konu           :   Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Mehmetçik mahallesi

                        744 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20.07.2016 tarihli ve 5076 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. mülkiyetindeki Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Mehmetçik mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 29.300,00 m² yüzölçümlü 744 no.lu parsele “Konut Alanı (E:1.20, Yençok:30.50 m), Park, Yol ve Trafo Alanı” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Şanlıurfa Büyükşehir ve Karaköprü Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız