28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   26/09/2016

Karar No    :   2016/52

Konu           :   Adana ili, Karataş ilçesi, İskele mahallesi

                        5453 no.lu parsel İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06.05.2016 tarihli ve 3373 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Adana ili, Karataş ilçesi, İskele mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 68.183,46 m² yüzölçümlü 5453 no.lu parsele “Otel Alanı (E:0.90, Yençok:3 Kat), Park, Yol, Trafo Alanı ve Kumsal” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Adana Büyükşehir ve Karataş Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız