28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   26/09/2016

Karar No    :   2016/56

Konu           :   Elektrik Üretim A.Ş. ye ait “Enerji Üretim ve Rezerv Alanları”nın

                         özelleştirme kapsam ve programına alınması

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.09.2016 tarihli ve 6316 sayılı yazısına istinaden,

1. Ankara ili, Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mevkiinde bulunan ve Ek:2, Ek:3’te koordinatları belirtilen “Enerji Üretim ve Rezerv Alanları”nda Elektrik Üretim A.Ş.ye ait olan taşınmazların ve ekli koordinatlarda yer alan Maliye Hazinesine ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 18 inci maddesinin 5 inci fıkrası çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Özelleştirme işlemlerinin yukarıda anılan Kanun hükmü çerçevesinde ve “İşletme Hakkının Devri” yöntemiyle gerçekleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız