25 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29838

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2011 tarihli ve 28074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk dönemdeki eğitim-öğretimin başlamasını takip eden on beş takvim günü içerisinde, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olmak isteğiyle kayıtlı olduğu dekanlık/müdürlüğe başvuruda bulunabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2011

28074

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/11/2011

28105

2-

3/9/2013

28754

3-

25/2/2014

28924

4-

24/7/2015

29424

5-

25/3/2016

29664