24 Eylül 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29837

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/42

İşyeri                  :  KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park

                               İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş.

                               Ferhuniye Mah. Sultan Şah Cad. Belediye İşhanı No:46 Kat 1 D.1/4

                               Selçuklu/KONYA

SGK Sicil No      :  1007658.042

Tespiti İsteyen   :  Hizmet-İş Sendikası

İnceleme             :  KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ferhuniye Mah. Sultan Şah Cad. No:46/1-4 adresindeki 1068313.042 SGK sicil no’lu işyeri ile Hacı Mutahir Mah. İnönü Cad. No:87/A Ereğli/KONYA adresindeki 1177731.042 SGK sicil no’lu işyerlerinde mülkiyeti Belediyeye ait olan otoparkların işletilmesi işinin yapıldığı, Ferhuniye Mah. Sultan Şah Cad. No:46/1-4 Selçuklu/KONYA adresindeki 1185858.042 SGK sicil no’lu işyerinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan hizmet alım sözleşmesine istinaden mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan tuvaletlerin temizlenmesi işinin yapıldığı, işçilerin de temizlik görevlisi olarak çalıştıkları, Ferhuniye Mah. Sultan Şah Cad. No:46/1-4 adresindeki 1192488.042 SGK sicil no’lu işyerinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan bilet gişelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tramvay ve otobüslerde kullanılan kartların dolum ve satış işlerinin yapıldığı, işçilerin de satış görevlisi olarak çalıştıkları, Sancak Mah. Veysel Karani Cad. No:131/A Selçuklu/KONYA adresindeki 1118868.042 SGK sicil no’lu, Hamidiye Mah. Alaaddin Bulvarı Selçuklu/KONYA adresindeki 1118861.042 SGK sicil no’lu, Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad. No:256 Selçuklu/KONYA adresindeki 1118815.042 SGK sicil no’lu ve Melihşah Mah. Yeni Meram Yolu Evliya Çelebi Parkı Meram/KONYA adresindeki 1161616.042 SGK sicil no’lu işyerlerinde mülkiyeti Belediyeye ait olan restoran-kafelerin işletildiği, Hıra Mah. Vali İzzet Bey Cad. No:6/A Taşkent/KONYA adresindeki 1182167.042 SGK sicil no’lu işyerinde intifa hakkı Büyükşehir Belediyesine ait olan sosyal tesisin işletildiği, işçilerin de bu tesisin işletilmesine özgü işlerde çalıştıkları, bu işyerlerinde yapılan işlerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda sayılan görevler olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,

Ferhuniye Mah. Sultan Şah Cad. No:46/1-4 Selçuklu/KONYA adresindeki 1007658.042 SGK sicil no’lu işyerinin şirket merkezi olduğu, şirket tarafından yürütülen hizmetlerin muhasebe, finans, insan kaynakları ve idari işlerinin yürütüldüğü, işçilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, merkez işyerinin diğer işyerlerinin bütününe hizmet ettiği, belli bir işyerinin bağlı yeri olmadığı gibi yardımcı işlerinin de yürütülmediği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.