24 Eylül 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29837

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredi toplamına ders yükü denir. Öğrenci, varsa başarısız olduğu derslere öncelik vermek kaydıyla 45 AKTS, mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler 50 AKTS kredisine kadar ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/8/2013

28732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/2/2014

28923

2-

14/5/2014

29000

3-

7/7/2014

29053

4-

1/9/2014

29106

5-

8/6/2015

29380

6-

8/12/2015

29556

7-

5/8/2016

29792