23 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29836

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

STANDARD MUAYENE EĞİTİM SERTİFİKASYON VE LABORATUVAR

HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (SGM: 2016/26)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2674 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Standard Muayene Eğitim Sertifikasyon ve Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.