20 Eylül 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29833

TEBLİĞ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE

VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI

YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

ATAMASININ YENİLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

Atamanın yenilenmesi

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Necatibey Cad. No. 112, 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Türk Standardları Enstitüsü, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca Ek-1’de belirtilen kodlarda AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) ve AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) kapsamında; 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği uyarınca Ek-2’de belirtilen kodlarda AT Uygunluk Beyanı, AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) ve AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 8/5/2012 tarihli ve 28286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamında Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.