16 Eylül 2016 Tarihli ve 29829 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri