10 Eylül 2016 Tarihli ve 29827 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9032  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Adına Savunma Bakanlığı Arasında Türkiye’deki Efes-2016 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar

2016/9033  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Federal Almanya Cumhuriyeti Adına Federal Savunma Bakanlığı Arasında Türkiye’deki Efes-2016 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar

2016/9034  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda Adına Savunma Bakanlığı Arasında Türkiye’deki Efes-2016 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar

2016/9035  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Polonya Cumhuriyeti Adına Milli Savunma Bakanı Arasında Türkiye’deki Efes-2016 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2016/9158   Vali Atamaları Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/46)

—   2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

 

KURUL KARARLARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/09/2016 Tarihli ve 7010 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-1 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-2 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-3 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-4 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-5 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-6 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/09/2016 Tarihli ve 6476-1 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


10/9/2016 tarihli ve 29827 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2016/9129 Sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.