9 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29826

TEBLİĞ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİNİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK ATAMASININ

YENİLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

Atamanın yenilenmesi

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2195 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi Çam Sokak No:7 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca Ek-1’de belirtilen kodlarda AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) ve AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/11/2014

29176

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/2/2015

29257

 

Eki için tıklayınız