9 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29826

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2016/48

İşyeri                      :   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

                                    Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN

SGK Sicil No          :   0025013.055

Tespiti İsteyen       :   Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme                 :   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile arasında yönetimde birlik, hukuki birlik ve amaçta birlik ilkelerinin bir arada bulunduğu, fakültenin üniversitenin bağlı yeri olduğu, uygulamaya yönelik eğitim verildiği, işçilerin de uygulamaya yönelik eğitim işine özgü saha hazırlanması, hayvan bakımı, arıcılık bakımı, ekim-biçim, arazi sürümü, sulama, sera hazırlama ve süt işleme, ürün sevk ve dağıtım işlerinde çalıştıkları, bu işlerin üniversitede verilen eğitim ve öğretim işinin yardımcı işleri olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.