8 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29825

TEBLİĞ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

KİWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK ATAMASININ YENİLENMESİNE

DAİR TEBLİĞ

Atamanın yenilenmesi

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1984 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Tepeören Mevkii Ankara Asfaltı Maret Arkası ITOSB 9. Cadde No:15 Tuzla/İSTANBUL adresinde bulunan Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca Ek-1’de belirtilen kodlarda AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) ve AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 10/6/2011 tarihli ve 27960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız