7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29824

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2016/4)

   MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

 

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli

%10,5

b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli

%7,5

c) 1 yıla kadar vadeli

%5,5

ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

%4

Müstakrizlerin fonları

%10,5

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli

%10,5

b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli

%7

c) 3 yıldan uzun vadeli

%4

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,

 

İmkân Dilimleri (%)

Katsayı

0-30

1,0

30-35

1,7

35-40

2,1

40-45

2,5

45-50

2,7

50-55

3,1

55-56

3,9

56-57

4,1

57-58

4,3

58-59

4,5

59-60

4,7

 

b) En fazla yüzde 30’u; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden,

 

İmkân Dilimleri (%)

Katsayı

0-15

1,6

15-20

1,7

20-25

2,1

25-30

2,5

”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 9/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2013

28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/3/2014

28953

2-

25/7/2014

29071

3-

3/1/2015

29225

4-

12/3/2015

29293

5-

30/5/2015

29371

6-

29/8/2015

29460

7-

26/12/2015

29574

8-

9/1/2016

29588

9-

10/8/2016

29797