3 Eylül 2016 Tarihli ve 29820 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 31/08/2016 Tarihli ve 2016/428 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİK

—  E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/41)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/08/2016 Tarihli ve 7000 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/08/2016 Tarihli ve 7001 Sayılı Kararı

 

KARAR

––  Milli Savunma Bakanlığının 02/09/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Komisyon Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 26/07/2016 Tarihli ve 263 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri