3 Eylül 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29820

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7000                                                                                             Karar Tarihi: 26/08/2016

Kurul Başkanlığının 25.08.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 25.08.2016 tarih ve 43890421-101.01[20-1]-E.21017 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T. Halk Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca portföy yönetim şirketlerince yönetilen kollektif yatırım kuruluşlarına ait portföyler için (emeklilik yatırım fonları dahil) idari ve operasyonel fon hizmet birimi faaliyetinde bulunulması konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.