3 Eylül 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29820

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/41

İşyeri                  :  Mekpa Hava Süspansiyon Körükleri Koll.Şti.-Süleyman Selçuk

                               Çelik ve Ortağı

                               Ata SB Mahallesi Gül Caddesi No: 9 Gemlik/BURSA

SGK Sicil No      :  1208244.016, 1208243.016, 1257254.016

Tespiti İsteyen   :  Petrol-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Mekpa Hava Süspansiyon Körükleri Koll. Şti.-Süleyman Selçuk Çelik ve Ortağı işyerinde motorlu kara taşıtları için roll körük, servis körüğü, komple körük, katlı körük ve kabin körüğü imalatı yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Mekpa Hava Süspansiyon Körükleri Koll. Şti.-Süleyman Selçuk Çelik ve Ortağı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.