2 Eylül 2016 Tarihli ve 29819 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9004  Bazı Kişilerin Yüksek Hakem Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilmesi Hakkında Karar

2016/9132  Milli Savunma Bakanlığının Merkez Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—  Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/29)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


2/9/2016 tarihli ve 29819 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2016/9130 Sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.