2 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29819

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN

SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/29)

MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkur Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

“

Firma Unvanı

Adres

Süre

ERO SİSTEM İLAÇLAMA VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İNÖNÜ BLV. GÜVENÇ İŞ

MERKEZİ A BLOK KAT:3

DAİRE:5

AKDENİZ/MERSİN

1 ay

”

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.