1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

KHK/673     Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK/674     Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname