1 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29818

BAKAN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   31 Ağustos 2016

      69471265-300-01/10239

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İstifa eden ve istifası kabul edilen Efkan ALA’dan boşalan İçişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Trabzon Milletvekili Süleyman SOYLU’nun,

Süleyman SOYLU’dan boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bursa Milletvekili Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun,

atanmalarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                        Binali YILDIRIM

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        31 Ağustos 2016

         68244839-150.04-1-533

BAŞBAKANLIĞA

Bakanlar Kurulunda görev alan İçişleri Bakanı Efkan ALA istifa etmiş ve istifası kabul edilmiştir.

Bu suretle boşalan İçişleri Bakanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Trabzon Milletvekili Süleyman SOYLU; boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bursa Milletvekili Mehmet MÜEZZİNOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113’üncü maddeleri uyarınca atanmışlardır.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI