1 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29818

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE VENEZUELA BOLİVAR CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6744                                                                                                     Kabul Tarihi: 20/8/2016

MADDE 1 – (1) 4 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

31/08/2016