1 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29818

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE JAPONYA HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE
CUMHURİYETİNDE TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN
KURULMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
 BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6742                                                                                                     Kabul Tarihi: 19/8/2016

MADDE 1 – (1) 30 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

31/08/2016