27 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29814

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin çerçeve 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2, 4 ve 6 ncı maddeleri 31/12/2017 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2009

27276

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/1/2015

29238

2-

28/11/2015 

 29546