25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29812

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE EVRENSEL POSTA BİRLİĞİ (UPU) ARASINDA YİRMİ ALTINCI DÜNYA POSTA KONGRESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELERE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6739                                                                                                       Kabul Tarihi: 10/8/2016

MADDE 1- (1) 12 Kasım 2015 tarihinde Bern’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/08/2016