25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29812

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6992                                                                                                    Karar Tarihi: 18/08/2016

Kurulun 18.08.2016 tarihli toplantısında 17.08.2016 tarih ve 12509071-113-E.20484 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.